Zarząd Dróg i Transportu

ul. Tuwima 36, 90-002 Łódź

tel. (42) 638-58-68
w godz. 7:30 - 15:30, we wtorki w godz. 9:00 - 17:00